เด็กควรได้รับสารอาหารที่พอเพียง

แม้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะไม่สามารถวางตลาดเพื่อใช้ในการรักษาหรือป้องกันโรคได้ แต่ก็มักถูกนำมาใช้เพื่อรักษาอาการหรือความเจ็บป่วยตลอดจนรักษาหรือปรับปรุงสุขภาพโดยรวม การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเหมาะสมภายในกระบวนทัศน์ของยาตามหลักฐานยังคงเป็นความท้าทายสำหรับแพทย์ทางการแพทย์และแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์ส่วนใหญ่เป็นเพราะขาดการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มในอนาคตเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เมื่อพิจารณาจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักของยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะมีการจ่ายค่าดูแลเป็นพิเศษสำหรับการกำหนดปริมาณวิตามินและแร่ธาตุสูงสุดที่เพิ่มเข้าไปในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ดูคณะกรรมาธิการยุโรปและหน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรป) และหากพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะไม่ปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถให้ผู้ผลิตนำผลิตภัณฑ์ออกจากตลาดได้ อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบความปลอดภัยโดยเฉพาะก่อนการวางตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การเฝ้าระวังหลังการขายส่วนใหญ่อาศัยรายงานของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงเท่านั้น (เช่นส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล) และการรายงานโดยสมัครใจประเมินเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่ำเกินไป เมื่อเร็ว ๆ นี้มีรายงานว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยไม่ได้รับการดูแลโดยเด็กทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเสริมมากกว่า 1 ใน 5 (21%) โดยประมาณโดยเกือบสองในสามเกี่ยวข้องกับสารอาหารรองตามรายงานจากการสำรวจหลายศูนย์ การกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเด็กเป็นเรื่องที่เราต้องทานให้ครบถ้วน หากว่าเด็กทานครบถ้วนแล้วน่าจะดีกว่าการทานอาหารแบบผิดๆ